کتابهای مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ

در این بخش کتابهای مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ اعم از تئوری و نرم افزارهای مرتبط ارائه می گردد.

1- Pipe Drafting and Design

2- ASME Overview Of Process Plant Piping System Design

3- Piping and Pipelines Assessment Guide

4- Corrosion Engineer Reference Book

5- Piping Materials Guide, Selection & Application

6- Piping Systems Pipeline ASMECode Simplified

7- Pipe Hanger Design & Engineering

8- Industrial Compressed Air System Description.pdf

9- Design of Fluid Systems

10- McGraw-Hill - Piping Handbook

11- Introduction to Pipe Stress Analysis

12- Pipeline Rules of Thumb

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار