دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

تعریف مدیریت ایمنی فرایند ، موارد کاربرد و اهداف سیستم (PSM)
معرفی مدل ها و استانداردهای مرتبط و بیان نقاط قوت و ضعف و وجه تشابه و تمایز آنها
آشنایی با لیست مواد شیمیایی خطرناک جهت تعیین نیاز به اجرای PSM
برنامه ریزی اجرای سیستم
چگونگی پیاده سازی و ابزارهای اجرای سیستم
آشنایی با استانداردهای چهارده گانه سیستم مدیریت ایمنی فرایند بر اساس OSHA 1910.119
مشاركت و حضور كارکنان
اطلاعات ايمني فرآيند
آناليز و بررسي خطرات فرآيند
دستورالعمل های استاندارد عمليات
آموزش کارکنان
مدیریت پیمانکاران و تامین کنندگان خدمات
مرور ايمني پیش راه اندازی
یکپارچگی مكانيكي
مديريت تغييرات
سیستم مجوز انجام کار
برنامه‌ريزي و واكنش اضطراری
تحقیق و بررسی حوادث
ممیزی انطباق سیستم
حفظ اسرار تجاری
آشنایی با نقش و وظایف گروه های مختلف در اجرای سیستم
آشنایی با نحوه ارزیابی و ممیزی اجرای سیستم

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار