دوره آموزش جامع ایمنی فرایند

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM)
اصول مدیریت ریسک در واحد های فرایندی
تکنیک های شناسایی خطر و آشنایی با روش HAZID
شناسایی مخاطرات با روش HAZOP Study و کاربرد نرمافزار PHA Pro
تعیین سطح خدشه ناپذیری مورد نیاز سیستم (SIL Study)
ارزیابی پیامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرم افزار PHAST
مطالعات ارزیابی کمی ریسک (QRA)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار