فهرست مطالب بویلرها

دسته بندی بویلرها (ظرفیت , سیرکوله ,...)
انواع وایمنی آنها burner
تقسیم بندی بر اساس وایمنی کاهش و افزایش آن draft
سیستم سوخت رسانی و ایمنی در سیستم سوخت رسانی
انواع و ایمنی در آنها Burner
مراحل تهیه آب بویلر (گردش آب) و و ایمنی در صورت ناسالم بودن آن
ساختمان بویلر
و انواع آن وتبدیل آن (مشکلات کار با بخار و ...)و ایمنی کار با بخار Steam سیستم
سیستم ایمنی بویلرها و سیستم کنترل فرایندی بویلر جهت ایمن کار کردن بویلرPLC,ESD
تنظیم دما و فشارو... در بویلر جلوگیری از ریسک
وخطرات آنChemical wash
وخطرات آن Blow Downs
راه اندازی و توقف ایمن بویلر ها
عوامل خوردگی و جلوگیری از رسیک
و جلوگیری از نشتی و انفجار F&G Detector

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار