تشریح الزامات نظام مدیریت یکپارچه IMS

امروزه استانداردها به طور عام و استانداردهای مدیریتی به طور خاص از اهمیت و جایگاه ویژه ای در صنایع گوناگون برخوردارگشته اند، گسترش بازار رقابتی موجب گردیده است که شرکت‌ها هم برای کاهش هزینه‌ها و برخورداری از منافع استقرار و بهره گیری از استانداردها و هم برای حفظ توان رقابتی خود اقدام به استقرار انواع مختلف استانداردهای فنی و مدیریتی نمایند.


در این بین اکثر شرکت ها و صنایع مختلف اقدام به استقرار نظام مدیریت یکپارچه در درون سیستم مدیریتی خود نموده اند و از آن به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده می نمایند.


پرواضح است لازم می‌باشد نیروی کار متخصص و فنی که در این واحدها مشغول به فعالیت هستند نیز، نسبت به این سیستم ها از آگاهی کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مسیر این نظام‌های مدیریتی به درستی حرکت نمایند. آشنایی با بندهای استاندارد، ساختار و شاکله‌ی آن امروزه به جز لاینفکی از معیارهای گزینش در سازمان‌ها و موسسات مختلف تبدیل گشته است.


لذا ضروری به نظر می‌رسد که نیروهای فنی و عملیاتی ضمن آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه با شاکله و اصول کلی این سیستم مدیریتی آشنا شده و توانایی انطباق با الزامات این استانداردها و نیز بهره گیری از این استانداردها در جهت افزایش بهره‌وری را داشته باشند.


تجربه نشان داده است عدم آشنایی و درک مفهوم این سیستم موجب می شود که این نظام نه تنها منجر به افزایش بهره‌وری و تسهیل امور نگردد، بلکه خود به عنوان یک اجبار دست و پا گیر تلقی شود.

 

 

سرفصل دوره:

آشنایی با مفهوم استاندارد، سازمان و سیستم در استاندارد
آشنایی با انواع استانداردها، سازمان جهانی استاندارد (ISO)
معرفی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001
تبیین مفهوم کیفیت و لزوم توجه به آن
تشریح سیستم ها و تئوری های مختلف کیفیت
معرفی استاندارد ISO9001
معرفی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS18001
تشریح مفهوم ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت
تبیین اهمیت و جایگاه ایمنی و بهداشت شغلی
معرفی استاندارد OHSAS18001
معرفی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001
تشریح مفهوم محیط زیست و مخاطرات زیست محیطی
معرفی استاندارد ISO14001
بررسی یکپارچه سازی و تبیین مفهوم سیستم مدیریت یکپارچه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار