الزامات و مبانی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001)

تشریح الزامات و مبانی سیستم های مدیریت زیست محیطی بر مبنای استانداردISO14001

آشنایی با استاندارد به صورت کلی

آشنایی ومعرفی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و ساختار و تشکیلات

تبیین مفهوم سیستم مدیریت و استانداردهای مدیریتی

تعریف سازمان و اجزای سازمان

مفهوم استاندارد در سازمان

بررسی و معرفی چرخه دمینگ به طور کلی

آشنایی و معرفی با سری ISO14000

تببین مفهوم محیط زیست جایگاه، اهمیت و مصادیق آن

تشریح سیستم مدیریت زیست محیطی(EMS)

تاریخچه ISO14000

معرفی کلی و نمایی ساختار استاندارد ISO14001 (شامل بندهای استاندارد)

تطبیق ISO14001 بر چرخه دکتر دمینگ

شرح بندهای استاندارد

هدف و دامنه کاربرد

مراجع و نشریات مورد ارجاع

اصطلاحات و تعاریف

الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

الزامات کلی

خط مشی زیست محیطی

طرح ریزی

جنبه های زیست محیطی

الزامات قانونی و سایر الزامات

اهداف و برنامه (ها)ی زیست محیطی

اجرا و عملیات

منابع، نقش ها، مسئولیت ها، پاسخگویی و اختیار

شایستگی(صلاحیت)، آموزش و آگاهی

ارتباط، مشاوره و مشارکت

مستندات و مستند سازی

کنترل مدارک و داده ها

کنترل عملیاتی

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

بررسی و اقدام اصلاحی

پایش و اندازه گیری عملکرد

ارزیابی انطباق

عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

بررسی رویداد

عدم انطباق، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

کنترل سوابق

ممیزی داخلی

بازنگری مدیریت

معرفی اجمالی فرایند ممیزی، صدورگواهینامه و نگهداشت سیستم و معرفی سیستم مدیریت یکپارچه

بحث آزاد

آزمون

جمع بندی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار