آناليز و طراحي هيدروليکي جريان در رودخانه ها و کانال هاي باز به همراه آموزش نرم افزار HEC-RAS

در مهندسي رودخانه ، محاسبات پروفيل سطح آب براي ارزيابي خصوصيات جريان در طرح‌هائي نظير : ساماندهي رودخانه‌ها و احداث سازه‌هاي آبي ضروري است . مدل يك بعدي HEC- RAS از جمله مدل­هاي هيدروليكي كاربر دوست است كه بدليل انطباق آن با شرايط هندسي طبيعي رودخانه‌ها و سهولت و عموميت كاربرد آن و دقت كافي در مطالعات رودخانه‌اي از آن براي محاسبات پروفيل سطح آب استفاده شده است. در اين دوره با استفاده از مدل Hec-RAS ابتدا شبيه­سازي هيدروليك جريان به صورت دائمي و غير دائمي در رودخانه­ها و كانال­هاي روباز آموزش داده مي­شود . نظر به اينكه در سامانه رودخانه سازه­هاي عرضي و طولي نيز وجود دارد لذا با استفاده از اين مدل نحوه معرفي سازه­هاي مذكور و مدلسازي آن­ها بررسي مي شود. همچنين با استفاده از اين مدل، شبيه­سازي هيدروليك رسوب به منظور بررسي تغييرات مورفولو‍‍ژيكي بستر رودخانه و نحوه رسوب­گذاري در مخازن سدها نيز آموزش داده مي شود.

سيلاب دشت­ها و مناطق مجاور رودخانه­ها كه به دليل شرايط خاص خويش فضاهايي مناسب براي انجام فعاليت­هاي اقتصادي واجتماعي محسوب مي شوند،همواره در معرض خطرات ناشي از وقوع سيلاب­هاي مختلف قرار دارند .از اين رو در اين مناطق تعيين ميزان پيشروي سيلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمين و نيز تعيين خصوصيات سيلاب د ر دوره بازگشت­هاي مختلف كه تحت عنوان پهنه­بندي سيلاب صورت مي گيرد،حائز اهميت فراوان خواهد بود .بر اين اساس پهنه­بندي سيلاب ،پيشنياز توسعه مناسب، ضوابط ساخت و ساز لازم و مبناي تعيين اثرات اكولوژيك و زيست محيطي بوده و ميزان ريسك سرمايه­گذاري را مشخص مي كند. قابليت اتصال مدل HEC-RAS با سيستم­هاي اطلاعات جغرافيايي GIS دستاوردها وراهكارهاي وسيعي را در فراروي مديران و برنامه­ريزان قرار داده است . لذا در اين دوره با هدف تلفيق مدل هيدروليكي HEC-RAS با نرم­افزارGIS  و ازطريق الحاقيه HEC-GeoRAS نحوه پهنه­بندي سيلاب نيز آموزش داده مي شود.

امکانات دیگر نرم افزار Hec-RAS   مدل سازی رسوب مخازن ، شکست سد و آبشتگی پایه پل می باشد که در این دوره به آموزش این موضوعات نیز بصورت تئوری و  انجام مثال های کاربری پرداخته خواهد شد.

- معرفي سري نرم­افزارهاي HEC  و مقدمه­اي بر نرم­افزار HEC-RAS

- آموزش مدلسازي هيدروليک جريان در يک مجراي روباز

- آموزش مدلسازي هيدروليک جريان در محل پل­ها و کالورت­ها  وسرريزهاي جانبي

- آموزش مدلسازي هيدروليک جريان در محل سرريزهاي موجود در مسير جريان

- آموزش مدلسازي هيدروليک جريان در وضعیت  شکست سد

- آموزش مدلسازي هيدروليک جريان در محل پمپ­ها و حوضچه­هاي تاخيري موجود در حاشيه رودخانه

- آموزش مدلسازي هيدروليک جريان رسوب و آبشستگي (پایه پل و ...)

- آموزش استفاده از GIS در پهنه­بندي سيلاب رودخانه

رفع ابهامات و مشکلات مدلسازي صورت گرفته توسط دانشجويان در خصوص يک مدل کاربردي

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار