دوره آموزشی ایمنی برق صنعتی

1 مقدمه

1-1 آشنايي با خطرات برق

1-2 آشنايي با لوازم ايمني برق فردي و گروهي براساس استانداردهاي مربوطه

1-3 انواع برق گرفتگي

 

2 عوامل موثر در برق گرفتگي

2-1 جريان، ولتاژ،فركانس

2-2 نوع جريان

2-3 مدت زمان عبور جريان

2-4شرايط فردي و محيطي

 

3 اقدامات نجات دهنده

3-1 آشنايي با نحوه مراقبت و نجات افراد برق گرفته حسب مورد براساس استانداردهاي مربوطه

 

4 تجهيزات ايمني برق

4-1 تجهيزات ايمني حين كار با برق فشار قوي و مشخصه آن‌ها براساس استانداردهاي مربوطه

4-2 حفاظت در برابر برق گرفتگي به وسیله اتصال به زمین و رله دیفرانسیل، به وسیله جدا کردن فرد و اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر با سیم هادی

4-3 جدا كردن سيم نول ترانسفور

 

5 ايمن سازي

5-1 شرايط ايمن سازي قبل از كار با برق

5-2 نرمال سازي شرايط جهت راه‌اندازي مجدد براساس استانداردهاي مربوطه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار