دوره آموزش تست رله ها

اتصال ترانسهای ولتاژ و جریان

پیکره بندی رله

تست رله  حفاظت جریان زیاد زمان ثابت

تست دیفرانسیل دو و چند نقطه ای

تست بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل در مقابل جریان هجومی

تست تشخیص همزمانی جریان هجومی و خطا و خروج از بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل

تست حفاظت در مقابل شار اضافه و هارمونیک پنجم

تست حفاظت REF

تست حفاظت اضافه بار

تست حفاظت جریان زیاد زمین

تست حفاظت دیفرانسیل باسبار

تست حفاظت امپدانس بالای باسبار

تست حفاظت جریان زیاد باسبار

تست حفاظت امپدانسی باسبار

تست حفاظت کاهش و افزایش فرکانس (Under/Over Frequency)

تست حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ (Under/Over Voltage)

تست حفاظت جریان مولفه منفی (Negative Phase Sequence)

تست حفاظت موتورهایMV

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار