دوره آموزشی تست رله ها

اتصال ترانسهای ولتاژ و جریان

پیکربندی رله با نرم افزار Digsi

 اجرای تنظیمات حفاظتی

دریافت اطلاعات خطا و بررسی آنها

تنظیم باینری

تنظیم led

نحوه اتصال به رله

 تست حفاظت های موتوری و ترانسفورماتوری شامل:

تست رله حفاظت جریان زیاد زمان ثابت

تست دیفرانسیل دو و چند نقطه ای

تست بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و ذیفرانسیل در مقابل جریان هجومی

تست تشخیص همزمانی جریان هجومی و خطا و خروج از لاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل

تست حفاظت در مقابل شار اضافه وهارمونیک پنجم

تست حفاظت REF

تست حفاظت اضافه بار

تست حفاظت جریان زیاد زمین

تست حفاظت دیفرانسیل باسبار

تست حفاظت امپدانس باسبار

تست حفاظت جریان زیاد باسبار

تست حفاظت امپدانسی باسبار

تست حفاظت کاهش و افزایش فرکانس  Under / Over Frequnecy       

تست حفاظت کاهش وافزایش ولتاژ  Under / Over Voltage

تست حفاظت جریان مولفه منفی Negative phease sequence

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار