دوره آموزشی حفاظت پست

1.طراحی نقشه های حفاظت پست

طراحی مدارک Basic حفاظت

تک خطی حفاظتی

لیست تجهیزات تابلوهای حفاظت

جداول تریپ حفاظتی

لیست سیگنال و آلارم

2.حفاظت اضافه جریان

اصول عملکرد

سوژه های حفاظت اضافه جریان و خطای زمین

مشخصه های عملکرد حفاظت OC/EF

حفاظت اضافه جریان جهت دار

3.حفاظت ترانسفورمر

اصول حفاظت دیفرانسیل

بحث پایداری در حفاظت دیفرانسیل

اثر جریان هجومی روی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر

ملاحظات انتخاب CT حفاظت دیفرانسیل

حفاظت Over Flux

حفاظت REF

حفاظت Thermal Overload

4.حفاظت خط

معرفی حفاظت دیستانس و اصول عملکرد آن

مشخصه های رله های دیستانس

نواحی عملکرد رله های دیستانس

رله های دیستانس طرح سوییچینگ و طرح کامل

علل پیدایش اسکیمهای تله پروتکشن و بررسی انواع طرحهای تله پروتکشن حفاظت دیستانس شامل Permissive Under Reach ,
Permissive Over Reach, Blocking, Zone Extension, Weak End Infeed ,
Current Reversal

معرفی فانکشنهای مکمل حفاظت دیستانس در رله ها، شامل Switch Onto Fault, STUB, DEF , Fuse Failure

بررسی برد موثر رله دیستانس و عوامل تاثیرگذار بر آن

معرفی فانکشنهای Power Swing و Auto Recloser

حفاظت دیفرانسیل طولی خطوط

معرفی فانکشنهای حفاظتی پشتیبان OC/EF و DOC/DEF

5.حفاظت باسبار

حفاظت دیفرانسیل جریان گردشی باسبار

حفاظت دیفرانسیل ولتاژی باسبار

حفاظت Bus Coupler

6.حفاظت کلید

حفاظت Breaker Failure

حفاظت Short Zone

حفاظت Pole Discordance

حفاظت Trip Circuit Supervision

7.آشنایی با نحوه طراحی مدارک پایه تابلوهای حفاظت

مدارک پایه مورد نیاز در طراحی سوژه های حفاظت
(Protection Singel Line Diagram, Tripping Logic, Protection Equipment Lists,…)

آشنایی با نحوه طراحی تکثیر سیگنال مورد نیاز SUB1 و SUB2 با استفاده از رله های کمکی

آشنایی با مدارات تریپ و سوپرویژن رله های SUB1 و SUB2

آشنایی با مدارات Close Lockout 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار