دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت

 انواع خطاها                                                                                                          

انواع ترانسفورماتورها و انواع نمایشگرها                                                               

تشخیص خطا به روش مکانیکی                                                                                    

عوامل ایجاد اضافه حرارت                                                                              

تشخیص اضافه حرارت                                                                                              

حفاظت اضافه جریان                                                                                    

منحنی تحمل خطا و جریان هجومی                                                                  

انتخاب ترانسفورماتور جریان برای حفاظت دیفرانسیل و جریان زیاد                               

حفاظت دیفرانسیل                                                                                      

حفاظت در مقابل اضافه شار و حفاظت تک فاز به زمین                                                        

استفاده از نرم افزار در حفاظت ترانسفورماتور         

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار