دوره آموزش حفاظت ژنراتور

حفاظت خطای استاتور
تشخیص خطای فازی
- حفاظت دیفرانسیل
حفاظت اضافه جریان جهت دار
اتصال حلقه
حفاظت پشتیبان
حفاظت دیفرانسیل سرتاسری
حفاظت خطای اتصال زمین استاتور
حفاظت اتصال زمین استاتور 95%
حفاظت اضافه ولتاژ
حفاظت اضافه جریان
ترکیب حفاظت اضافه ولتاژ و اضافه جریان
حفاظت اتصال زمین استاتور 100%
حفاظت خطای اتصال زمین روتور
حفاظت قطع تحریک
حفاظت امپدانسی افست موهو
حفاظت ترکیبی امپدانسی و کاهش ولتاژی
حفاظت توانی
حفاظت عدم تعادل جریان
جریان مولفه منفی
درصد مجاز جریان مولفه منفی
حفاظت خروج از سنکرونیزم
حفاظت امپدانسی
حفاظت امپدانسی چهارگوش
حفاظت اضافه تحریک
حفاظت زمان ثابت V/f
حفاظت زمان معکوس V/f
حفاظت ضد موتوری
حفاظت معکوس شدن توان
حفاظت کاهش و افزایش فرکانس
حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ
حفاظت پشتیبان خطای خارج از ژنراتور
حفاظت اضافه جریان ولتاژی مقاوم
حفاظت اضافه جریان ولتاژی کنترل شده
حفاظت دیستانس
حفاظت نوسان توان
حفاظت اضافه جریان فازی
حفاظت اضافه جریان زمین
حفاظت عدم افزایش توان پس از سنکرونیزم
حفاظت بریکر ژنراتور
حفاظت صفر شدن توان برای باز کردن بریکر ژنراتور
حفاظت عدم قطع کلید ژنراتور
حفاظت در مقابل ایجاد قوس در بریکر ژنراتور
حفاظت وصل ناگهانی کلید ژنراتور
حفاظت در مقابل خطاهای ترانسفورماتورهای ولتاژی
تشخیص عملکرد فیوزها
حفاظت در هنگام راه اندازی و توقف
حفاظت اضافه جریان در فرکانس پایین
عملکرد رله و حفاظت ها در فرکانسهای پایین
محل قرار گرفتن ترانسفورماتورهای جریان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار