دوره آموزی حفاظت ژنراتور-کلی

حفاظت خطای استاتور                                                                                      

حفاظت اتصال زمین استاتور 95%                                                   

 حفاظت اتصال زمین استاتور 100%

حفاظت قطع تحریک

حفاظت عدم تعادل جریان

 حفاظت خروج از سنکرونیزم

حفاظت اضافه تحریک

حفاظت ضد موتوری

حفاظت کاهش و افزایش فرکانس

حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ

حفاظت پشتیبان خطای خارج از ژنراتور

حفاظت دیستانس

حفاظت نوسان توان

حفاظت اضافه جریان فازی

حفاظت اضافه جریان زمین

حفاظت عدم افزایش توان پس از سنکرونیزم

حفاظت بریکر ژنراتور

حفاظت صفر شدن توان برای باز کردن بریکر ژنراتور

حفاظت عدم قطع کلید ژنراتور

حفاظت در مقابل ایجاد قوس در بریکر ژنراتور

حفاظت وصل ناگهانی کلید ژنراتور

حفاظت در مقابل خطاهای ترانسفورماتورهای ولتاژی

حفاظت اضافه جریان در فرکانس پایین

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار