تست و ستینگ رله له همراه نرم افزار DIGSI

1. تست رله ها

-          اتصال ترانسهای ولتاژ و جریان

-          پیکربندی رله با نرم افزار Digsi

 

 • اجرای تنظیمات حفاظتی
 • دریافت اطلاعات خطا و بررسی آنها
 • تنظیم باینری
 • تنظیم led
 • نحوه اتصال به رله

 -          تست حفاظت های موتوری و ترانسفورماتوری شامل:

 • تست رله حفاظت جریان زیاد زمان ثابت
 • تست دیفرانسیل دو و چند نقطه ای
 • تست بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل در مقابل جریان هجومی
 • تست تشخیص همزمانی جریان هجومی و خطا و خروج از لاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل
 • تست حفاظت در مقابل شار اضافه و هارمونیک پنجم
 • تست حفاظت REF
 • تست حفاظت اضافه بار
 • تست حفاظت جریان زیاد زمین
 • تست حفاظت دیفرانسیل باسبار
 • تست حفاظت امپدانس باسبار
 • تست حفاظت جریان زیاد باسبار
 • تست حفاظت امپدانسی باسبار
 • تست حفاظت کاهش و افزایش فرکانس  Under / Over Frequnecy       
 • تست حفاظت کاهش وافزایش ولتاژ  Under / Over Voltage
 • تست حفاظت جریان مولفه منفی Negative phease sequence
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار