وره آموزش حفاظت ژنراتور-ترانس

 

 • حفاظت خطای استاتور                                                               
 • حفاظت اتصال زمین استاتور 95%                                       
 •  حفاظت اتصال زمین استاتور 100%
 • حفاظت قطع تحریک
 • حفاظت عدم تعادل جریان
 •  حفاظت خروج از سنکرونیزم
 • حفاظت اضافه تحریک
 • حفاظت ضد موتوری
 • حفاظت کاهش و افزایش فرکانس
 • حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ
 • حفاظت پشتیبان خطای خارج از ژنراتور
 • حفاظت دیستانس
 • حفاظت نوسان توان
 • حفاظت اضافه جریان فازی
 • حفاظت اضافه جریان زمین
 • حفاظت عدم افزایش توان پس از سنکرونیزم
 • حفاظت بریکر ژنراتور
 • حفاظت صفر شدن توان برای باز کردن بریکر ژنراتور
 • حفاظت عدم قطع کلید ژنراتور
 • حفاظت در مقابل ایجاد قوس در بریکر ژنراتور
 • حفاظت وصل ناگهانی کلید ژنراتور
 • حفاظت در مقابل خطاهای ترانسفورماتورهای ولتاژی
 • حفاظت اضافه جریان در فرکانس پایین

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار