دوره آموزشی مقدماتی DCS-TXP

DCS TXP تاریخچه
و اجزای آنDCS معرفی ساختار
TXP T2000 و TXP V7.4تفاوت
DCSدر تجهیزات و در KKS
و کلیات ساختاری آن DCS موقعیت تجهیزات
TXPمعرفی ساختار تابلوهای
ساختاری طراحی لاجیک
ES680 معرفی
FUP-EDITOR نرم افزار
FUP-EDITOR نرم افزار
معرفی مدرک Interconnection
FUM 210
FUM511
FUM230
FUM 232
FUM 530
FUM 210
FUM 210
OT
SU
PU
OT
GAS TURBINE SGC
GAS TURBINE SGC

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار