دوره آموزشی مقایسه شبکه های صنعتی

آشنایی با شبکه های صنعتی
آشنایی با هرم اتوماسیون و شبکه های صنعتی
معرفی و مقایسه توپولوژیهای مختلف شبکه های صنعتی
آشنایی با روشهای دسترسی به شبکه های صنعتی
معرفی شبکه اترنت صنعتی
مقایسه پروتکلهای شبکه اترنت
معرفی کانکشنهای سیستم کنترل زیمنس
معرفی تجهیزات شبکه های اترنت و سوئیچ های صنعتی
معرفی شبکه های اتوماسیون سطح میدان
معرفی شبکه پروفیباس
معرفی و مقایسه استاندارها و پروتکلهای پروفیباس
توپولوژی و تجهیزات شبکه پروفیباس
معرفی شبکه مدباس
انواع مدلهای و پروتکلهای شبکه مدباس
مقایسه مدباس RTU ، مدباس ASCII و . . .
آشنایی با بسترهای فیزیکی در شبکه های صنعتی
مقایسه پیکربندی شبکه های صنعتی مختلف
مقایسه شبکه های صنعتی مختلف

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار