دوره آوزشی DCS-Maintenance

DCS Users
Logic Diadrams Code Gen. and Sequence of Error free for Transfer
Sequense of Change signals channel according to FUM Cards Pins
Sequense of Rename Logic Diagrams
ES Dynamic
X- Terminal
Process Functions
Sequense of Creat PU logic diagrams YOM& YOP& YOR
Sequence of PU Diagrams Code Gen. & Transfer
Sequence of PU & SU Change Master and Redundancy
Lan Interconnection Diagrams
Sequence of Lan Gen. and Lan Transfer
MOD
Profibus and Electrical Profibus Signals(Y- Link)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار