دوره آموزشی الکترو هيدروليک و الکترو پنوماتيک

آشنائي و مروری بر مباحث هيدروليک و پنوماتيک
مقايسه کلي بين سيستم هيدروليک و پنوماتيک
مبحث سيگنال ( دجيتال و آنالوگ)
بررسی و تحليل انواع کنترل کننده ها
مباحث اصول و مبانی برق
تعريف اتم و بررسی ساختمان اتم و ارتباط آن با اجسام رسانا و غير سانا
تعريف ميدان الکتريکی و ميدان مغناطيسی
بررسی انواع توليد جريان الکتريسيته و بررسی انواع آن(DC & AC)
تعاريف مباحث ولتاژ، جريان، مقاومت و قانون اهم Ohm,s Law
بررسی خازن ها ونحوه شارژ و دشارژ آن و ارتباط آن با الکترو هيدروليک(الکتروپنوماتيک)
بررسی سلف ها وعملکردی آن و ارتباط آن با الکترو هيدروليک(الکتروپنوماتيک)
بررسی انواع اتصالات(موازی و سری) در خازن، مقاومت و سلف
بررسی ديود ، ديود زنرو وريستور درمدارهای الکترو هيدروليک(الکتروپنوماتيک)
مهمترين اجزاء سيستم الکتروهيدروليک و الکتروپنوماتيک
بررسی ساختار يک سيستم الکتروهيدروليک و الکترو پنوماتيک
تحليل و بررسي انواع تجهيزات الکتروهيدروليک و الکترو پنوماتيک
سلونوئيد ولو Solenoid Valve
شيرهای يک سر مگنت دو سر مگنت
سولنوئيد های تر و خشک
انواع اتصال دهنده ها در مدارهای برقی
تحليلي بر عملکرد شير سولنوئيدي 2/2 نوع NC و NO
تحليلي بر عملکرد شير های سولنوئيدي 2/3 نوع NC ، NO و پيلوتی
تحليلي بر عملکرد شيرهای سولنوئيدي 2/5 و 3/5
تحليلي بر عملکرد شيرهای سولنوئيدي 3/4 غير مستقيم(پيلوتی)
تحليلي بر عملکرد ميکروسوئيچ های برقی
تحليلي بر عملکرد سنسورهای بدون تماس(زبانه ايی، القايی، خازنی و نوری)
سوئيچ های تابع فشار Pressure Switch
رله ها Relay
ON Delay Timer Relay Switch
OFF Delay Timer Relay Switch
counter Relay
تحليل و بررسي مهمترين مدارهای منطقی الکترو هيدروليک (الکترو پنوماتيک)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار