دوره آموزشی هماهنگی رله های حفاظتی با نرم افزار ETAP

آشنايي با نرم افزار ETAP

معرفي مجموعه نرم افزاري ETAP و بررسي قابليت هاي عملياتي هر يك از ماژول هاي آن
نحوه ساخت پروژه جديد
معرفي المان هاي مورد نياز جهت ترسيم دياگران تك خطي و نحوه ورود اطلاعات آنها
روش ترسيم و ويرايش دياگرام تك خطي و ورود اطلاعات مورد نياز به شبكه
IMPORT و EXPORT كردن اطلاعات پروژه
معرفي LIBRARY

مقدمات دوره حفاطت

تعريف حفاظت و كاربرد آن
ورودي و پارامترهاي مورد نياز جهت حفاظت و هماهنگي بين تجهيزات حفاظتي ( COORDINATION)
خروجي هاي مطالعات حفاظتي ( تهيه SETTING TABLE و دياگرام هاي حفاظتي)
آشنايي با منحني TCC
آشنايي با منحني هاي DAMAGE CURVE تجهيزات مهم شبكه
بررسي انواع روش هاي حفاظتي

 كليدهاي فشار ضعيف

بررسي كليدهاي MCB و مشخصات آنها
بررسي كليدهاي MPCB و مشخصات آنها
بررسي كليدهاي MCCB و مشخصات آنها
بررسي كليدهاي RCB و مشخصات آنها
بررسي كليدهاي ACB و مشخصات آنها

ترانس هاي جرياني و ولتاژي

كاربرد، مزايا و معايب CT و PTها
تعيين نسبت تبديل
كلاس CT ، بردن و ولتاژ زانويي
انواع CT و PT ها و كاربردهاي آن
معرفي و بررسي مدارات CT و PT ها

رله هاي حفاظتي و فانكشنهاي حفاظت جرياني فاز و ارت

بررسي انواع رله هاي حفاظتي و مشخصات آنها
بررسي انواع منحني هاي موجود DT و IDMT
بررسي انواع منحني هاي IDMT از قبيل NORMALINVERSE, VERY INVERSE , EXTEREMELY INVERSEو ...
تعيين مقادير PICKUP و TMS
بررسي انواع فانكشنهاي حفاظتي
آشنايي با فانكشنهاي حفاظت جرياني فاز و ارت( 50/51/50G/51G/50N/51N) و بررسي تفاوتهاي آنها
نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت جرياني فاز و ارت و اصول آن

فانكشنهاي حفاظت ولتاژي

آشنايي با فانكشنهاي حفاظت ولتاژي (59/59N/27/27R)
نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت ولتاژي و اصول آن

فانكشنهاي حفاظت جرياني جهت دار

آشنايي با فانكشنهاي حفاظت جرياني جهت دار (67/67N)
نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت جرياني جهت دار و اصول آن

هماهنگی رله های حفاظتی

اصول هماهنگی رله ها
انواع روشهای هماهنگی رله ها و فانکشنها

بررسی ماژول Coordination  در نرم افزار ETAP

آشنایی با محیط TCC
نحوه ترسیم منحنی های حفاظتی
تنظیمات مربوط به ترسیم منحنی های حفاظتی
تهیه انواع گزارش ها از نرم افزار
بررسی توالی عملکرد کلیدها و رله ها در نرم افزار

بررسي يك مثال نمونه فانكشنهاي حفاظت موتوريبررسي يك مثال نمونه

ترسيم دياگرام تك خطي يك پلنت صنعتي و مطالعه حفاظتي با ETAP
بررسي هماهنگي حفاظتي در شبكه مورد مطالعه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار