دوره آموزشی PCS7

Familiarity with PCS
Creating a New DCS Project
PCS7 Topology
PCS7 Networking Devices
Working with Plant Hierarchy
Configuring In Plant View
Configuring In Component View
Configuring Profibus Network
Configuring Redundancy in S7-400H
Configuring Ethernet Network
Continues Function Chart Programming (CFC)
Sequential Function Chart Programming(SFC)
CFC Basic Blocks
CFC Driver Blocks
Control and Monitoring Blocks
Compiling Programs
Connecting To WinCC
Test and Simulation of Project

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار