دوره آموزشی هماهنگی حفاظتی رله ها (ستینگ گذاری رله ها و Coordination رله های واحد گازی با رله های پست و انتقال)

اهداف هماهنگی حفاظتی
تعیین نواحی و هم پوشانی حفاظتی
مراحل حفاظت و هماهنگی رله ها
انواع منحنی های جریان زیاد
مقایسه عملکرد انواع منحنی های رله های جریان زیاد
عوامل موثر در تعیین زمان هماهنگی بین رله های جریان زیاد
مرور بر اتصال کوتاه و کاربرد آن در هماهنگی حفاظتی
انواع رله های جریان زیاد
کلیدهای اتوماتیک
فیوزها
هماهنگی حفاظتی جریان زیاد
هماهنگی حفاظتی در خطای فاز به زمین
هماهنگی دیگر رله ها
رله های دیستانس
رله های جریان زیاد و دیستانس
رله های جریان زیاد و مولفه منفی در خطای دو فاز
عدم عملکرد بریکرها
رله های ولتاژی
تغییر گروه تنظیمات
روش دستی محاسبات و مقایسه با نرم افزار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار