دوره آموزشی اتصال زمين در شبکه های الکتريکی و حفاظت در برابر صاعقه

آشنايي با خطرات و عواقب صاعقه در صنعت
بررسی انواع اتصال به زمين:الکتريکی ،حفاظتی ،ابزار دقيق، مخابرات ، برقگير و صاعقه گير
تعاريف و اصطلاحات در سيستم اتصال به زمين
روش های اتصال به زمين در شبکه فشار ضعيف(TN ، TT ، TN-S ، TN-C ، TN-C-S وIT)
محاسبات اتصال به زمين مطابق استانداردبا استفاده از الکترودهای نواری ، ميله ای ، صفحه ای و مش
بررسی روش های اجرايی انواع اتصال زمين مطابق استاندارد
آشنايي با انواع دستگاههاي اندازه گيري مقاومت زمين و نحوه كار با آنها
روش های مختلف اندازه گيری مقاومت مخصوص زمين
اندازه گيری مقاومت زمين و بررسی پيوستگی آن
انواع سيستم زمين در شبکه های فشارمتوسط(مستقيم ، مقاومتی و رأکتانسی و ...)
آشنايي با NGR و نحوه محاسبه و انتخاب آن در شبكه های فشار متوسط براساس استانداردها
برقگير ها و نقش حفاظتی آنها در تأسيسات الکتريکی پست ها و خطوط انتفال انرژی الکتريکی
طراحي سيستم صاعقه گير بر اساس انواع موجود و كاربرد آنها در پستهاي زميني و هوايي، دكلهاي مخابراتي، مخازن و ساختمانهاي صنعتي و غيرصنعتي و ... براساس استانداردهاي مربوطه
بررسي مسائل اقتصادي سيستم اتصال به زمين

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار