خوردگی میکروبی در برج های خنک کننده

تعریف خوردگی عمومی

تعریف خوردگی میکروبی

انواع میکرو ارگانیزم های مولد خوردگی

مکانیزم خوردگی الکتروشیمیایی و میکروبی

باکتری های احیا کننده سولفات SRB

مشکلات ناشی ازSRB  در صنعت

باکتری های اکسیدکننده آهن

باکتری های شوره گذار

باکتری های لجن ساز

باکتری های گوگردی

جلبک ها و قارچ ها

بایو فیلم

آزمایش های متداول در کنترل آلودگی میکروبی

زیست کش های اکسید کننده و غیر اکسید کننده

انواع برج های خنک کننده

متغیرهای مؤثر بر روی کارایی برج خنک کننده تر

انواع خوردگی در برج های خنک کننده تر

بازدارنده ها

روش های بیان سرعت خوردگی

شاخص های خوردگی و رسوب گذاری در برج های خنک کننده

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار