خوردگی میکروبی در برج های خنک کننده- سرفصل دوم

 تعريف خوردگي  

تاريخچه فناوري خوردگي در جهان 

خسارتهاي خوردگي 

جنبه هاي الكتروشيميايي خوردگي 

واحدهاي اندازه گيري ميزان خوردگي

بررسي انواع برج هاي خنك كننده و آشنايي با عملكرد آنها

انواع خوردگي و خوردگي هاي مشاهده شده در برج هاي خنك كننده

خوردگي بيولوژيك

تئوري هاي مرتبط با مكانيسم خوردگي بيولو‍ژيك

ارگانيسمهاي دخيل در فرآيند خوردگي

باكتريهاي احيا كننده سولفات(SRB)

باكتريهاي احيا كننده تيوسولفات(TRB)

باكتريهاي اكسيد كننده گوگرد

باكتريهاي اكسيد كننده آهن

ساير باكتريها

قارچها

جلبكها

روشهاي شناسايي خوردگي ميكروبي

روشهاي جلوگيري از خوردگي در برج هاي خنك كننده (انتخاب مواد، طراحي، پوششها، حفاظت كاتدي و آندي،  بازدارنده ها)

پایش خوردگی و كنترل رسوب دهي در آبهاي خنك كن  

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار