اصول متالورژی عمومی

آشنایی با مفاهیم
خواص فیزیکی و مکانیکی (سختی، استحکام، خستگی، خزش و ...)
انواع خوردگی و آشنایی با انتخاب مواد
معرفی گروههای اصلی مواد
فلزات آهنی (معرفی، دسته بندی، کاربرد، شرایط سرویس)
فلزات غیر آهنی (معرفی، دسته بندی، کاربرد، شرایط سرویس)
کلید فولاد
آشنایی با کلید فولاد و نحوه استفاده از آن
آشنایی با اصول عملیات حرارتی
آشنایی با نمودار تعادلی آهن/ کربن
آشنایی با نمودار زمان/ دما/ استحاله
انواع عملیات حرارتی جهت حصول به ساختار مناسب
آزمون و شناسایی
آشنایی با آزمونهای مخرب و غیر مخرب

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار