حفاظت کاتدی سطح 1 و 2

مروری بر خوردگی

پیل های الکتروشیمیایی

پوشش های حفاظتی

اصول کاربر÷دی الکتریسیته در حفاظت کاتدی

اصول و مفاهیم حفاظت کاتدی

سیستم حفاظت کاتدی با روش آندهای فدا شونده (Sacrificial system)

سیستم حفاظت کاتدی با روش اعمال جریان (Impressed current system)

تستها و تجهیزات مربوط حفاظت کاتدی

استانداردهای حفاظت کاتدی

معیارهای حفاظت کاتدی

تداخل و جریان های سرگردان

تدوین دستورالعمل های ساخت و اجرا

بازرسی تجهیزات حفاظت کاتدی در زمان ساخت در کارخانه

بازرسی سیستم های حفاظت کاتدی در زمان نصب و اجرا در سایت

پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی و بازرسی های مربوطه

پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی و بازرسی های مربوطه

مانیتورینگ  سیستم های حفاظت کاتدی  اعمال جریان

مانیتورینگ  سیستم های حفاظت کاتدی  آند فداشونده

بازرسی وضعیت پوشش خطوط لوله مدفون

بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد نامناسب  سيستمهاي حفاظت كاتدي

تکنیک های بررسی و عیب یابی سیستم های حفاظت کاتدی  و ارزیابی عملکرد آن

روش های رفع عیب سیستم حفاظت کاتدی  و حصول حفاظت موثر

بهینه سازی سیستم های حفاظت کاتدی  موجود

ملاحظات اقتصادی در  سيستم هاي حفاظت كاتدي

حفاظت کاتدی تاسیسات فراساحلی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار