دوره آموزشي روشهاي ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده اجزاي بويلر

اهميت و ضرورت تخمين عمر باقيمانده 

خرابي‌هاي ناشي از خوردگي سمت دود/آتش

روشهاي مخرب تخمين عمر

معرفي فولادهاي مورد استفاده در اجزاي بويلر

روشهاي محاسباتي تخمين عمر

روشهاي بازرسي اجزاي بويلر 

خرابي‌هاي ناشي از خزش و گسيختگي تنشي

متدولوژي تخمين عمر و مطالعات موردي

خرابي‌هاي ناشي از خوردگي سمت آب/بخار

مطالعات موردي و امتحان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار