دوره آموزشی روش های استاندارد کنترل کیفیت رنگ های صنعتی

محتوی دوره آموزشی روش های استاندارد کنترل کیفیت رنگ های صنعتی

آشنایی با خوردگی و اهمیت رنگ و پوشش در حفاظت از خوردگی

تقسیم بندی محیط های خورنده

آشنایی با ساختار و شیمی رنگ

تقسیم بندی انوع رنگ ها

مکانیزم های پخت رنگ

سیستم های رنگ

مراحل کلی ساخت رنگ های صنعتی

تست های کنترل کیفی خواص فیزیکی و فیلم تر رنگ

تعیین چگالی رنگ

تعیین درصد وزنی مواد جامد

تعیین درصد حجمی مواد جامد

تعیین صافی ذرات رنگدانه در فیلم‌ تر

تعیین وضعیت رنگ در قوطی و ته‌نشینی

تعیین زمان خشک شدن رنگ در هر مرحله

تعیین طول عمر مخلوط رنگ

بررسی قابلیت اعمال رنگ

تعیین ویسکوزیته رنگ

آزمایش پوسته‌بندی

تعیین میزان پوشانندگی رنگ

تست های کنترل کیفی فیلم خشک رنگ

بررسی خاصیت انعطاف‌پذیری

تعیین چسبندگی فیلم خشک رنگ

بررسی مقاومت فیلم خشک در مقابل سایش

بررسی مقاومت فیلم خشک در برابر ضربه

تعیین مقاومت رنگ‌ها در محلول‌های شیمیایی

آزمون های عملکردی رنگ ها

تست های کنترل کیفی در سایت و کارخانجات سایت

عیوب رنگ

نحوه ارزیابی شرکت های سازنده رنگ های صنع

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار