دوره آموزشی افزایش مقیاس در ساخت کاتالیستها

 افزایش مقیاس در ساخت کاتالیستها

 مفهوم کاتالیست

واکنشهای کاتالیستی

افزایش مقیاس در واکنشهای چند فازی

واکنشهای چند فازی مایع-مایع

واکنشهای چند فازی مایع-جامد

واکنشهای چند فازی مایع-گاز

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار