دوره آموزشی تعیین مشخصات پیشرفته کاتالیستها

 تعیین مشخصات پیشرفته کاتالیستها

 آشنایی با مشخصات پیشرفته کاتالیستها

اسیدها و بازهای جامد که به عنوان پایه کاتالیستها به کار می روند

کاربرد مفاهیم عملی کاتالیستها برای کنترل واکنشها

انتخاب پذیری واکنش و مدل های سینتیکی

سینتیک واکنشهای سطحی

کاربرد مفاهیم عملی برای کنترل انتخاب پذیری واکنش و مدلهای میکروسینتیکی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار