دوره آموزشی خواص مکانیکی و فیزیکی پلیمرها

 1. خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها                                                                             
 2. پلیمیزاسیون
 3. پلیمرهای طبیعی و مصنوعی
 4. پلاستیک ها
 5. لاستومرها
 6. انواع زوج پلیمرها
 7. کریستالهای مایع
 8. پلیمرهای دندریتیک
 9. خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
 • دانسیته
 • نقطه ذوب
 • سختی
 • ضریب انبساط حرارتی
 • هدایت الکتریکی
 • تراکم پذیری
 • خواص ترمودینامیکی
 • نقطه یا دمای شیشه
 • انعطاف پذیری
 • شفافیت
 • تغییرات فازی پلیمرها
 • حلالیت
 • طیف تفرق اشعه مجهول
 • الکتروفورز
 • ویسکوزیته و رِئولوژی پلیمرها
 • خواص مغناطیسی
 • پیزوالکتریک
 • پیروالکتریک و فروالکتریک
 • خواص نوری غیر خطی
 • خواص سطحی
 • خواص آکوستیک
 • نفوذ پذیری
 • کریستالیزاسیون پلیمرها
 • سیستمهای پلیمری نورافشان (لومینسانس)
 • طیف مادون قرمز
 • ابعاد زنجیری پلیمرها و فواصل زنجیرها
 • چسبندگی
 1. خواص کامپوزیتهای پلیمر
 2. سیلیکا و پلیمر
 3. نانوکلی
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار