دوره آموزشي روشهاي ارزيابي وضعيت و عمر باقيمانده اجزاي بويلر (سرفصل 2)

خرابي‌هاي ناشي از خوردگي سمت آب/بخار
خرابي‌هاي ناشي از خزش و گسيختگي تنشي
معرفي فولادهاي مورد استفاده در اجزاي بويلر
اهميت و ضرورت تخمين عمر باقيمانده
روشهاي غير مخرب تخمين عمر
روشهاي محاسباتي تخمين عمر
خرابي‌هاي ناشي از خوردگي سمت دود/آتش
مطالعات موردي و امتحان
متدولوژي تخمين عمر و مطالعات موردي
روشهاي بازرسي اجزاي بويلر
روشهاي مخرب تخمين عمر

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار