دوره آموزشی آزمون های غیرمخرب قطعات توربین گازی و ارزیابی و تخمین عمر باقیمانده قطعات توربین گازی

TOPICS COVERED
Gas Turbine Components
Materials Degradation
Condition and Life Assessment of components and rotors
What is failure analysis?
Failure Investigation
How Gas Turbine Components Fail
Case Studies
Learning Outcomes
Understand the techniques and skills required to failure analysis and life assess gas turbine critical components.
Develop a detailed knowledge of the materials used in the gas turbine hot gas path (HGP) and rotors, how they degrade and how they fail
Become familiar with what parts can be life assessed and what information is required to do this.
Gain an understanding of how operation affects component life.
Discover the methods used in determining failure causes.
Understand the knowledge that can be gained from on-site and laboratory investigations.
Learn how materials, manufacturing and in-service created defects can promote failure.
Become familiar with common causes of turbine component failures using real life examples.
Participate in interactive technical discussions.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار