دوره آموزشی Cast Iron Welding

Introdution to welding; Arc & Fusion welding
Codes & Standards
Welding Parameters, WPS, WQT
Welding Inspection process
Welding Processes; GMAW, SMAW, SAW, GTAW
Steels & Cast Iron
Weldability
Cast Iron welding; basic
Cast Iron welding; guidelines, parameters,…
CI welding in industry
Welding Defects, shape, location, cause,..
Acceptance criteria
Repairs
CI Welding Consumables
CI Welding Safety
Overview to NDT
Common NDT applicable for CI
Review & Questions

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار