دوره آموزشی Cathodic Protection

انواع روشها
پوششها و حفاظت کاتدی
ایستگاه های اندازه گیری (Test Points)
معیارهای حفاظت کاتدی
تداخل جریان
حفاظت بیش از حد
حفاظت تقاطع ها
تجهیزات مورد استفاده در سامانه حفاظت کاتدی
تجهیزات اندازه گیری در سامانه حفاظت کاتدی
حفظ و نگهداری سامانه حفاظت کاتدی
مانیتورینگ سامانه حفاظت کاتدی
کاربرد سامانه های حفاظت کاندی
انواع بسترهای آندی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار