دوره آشنایی با WPS,PQR,WQT مطابق با استانداردهای ISO 15614-1,ISO 15609,EN 288,EN287

در این دوره سعی خواهد شد تا با موارد ذیل دانشجو آشنایی پیدا کند:
1-    آشنایی با نحوه انجام تست جوشکارWQT
2-    آشنایی با متغیرهای تست جوشکار
3-    نحوه انجام تستهای تکمیلی
4-    نحوه خواندن و نوشتن گواهینامه جوشکاری
5-    آشنایی با نحوه انجام تایید دستورالعمل جوشکاریPQR
6-    آشنایی با پارامترهای موثر در PQR
7-    نحوه انجام تستهای تکمیلی
8-    نحوه پرکردن فرمت PQR
9-    آشنایی با پارامترهای WPS
10-    نحوه استفاده از پارامترها WPS
11-    کار عملی در خصوص WPS,PQR,WQT

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار