علل زوال لوله‌هاي بويلر و روشهاي پيشگيري از آنها

انواع زوالهاي لوله‌هاي بويلر

معيارهاي طراحي و آلياژهاي مورد استفاده

زوالهاي ناشي از خوردگي سمت آب/بخار و روشهاي پيشگيري

زوالهاي ناشي از خوردگي سمت آتش/دود و روشهاي پيشگيري

زوالهاي ناشي از خزش و گسيختگي تنشي و روشهاي پيشگيري

زوالهاي ناشي از انواع خستگي

آسيبهاي ناشي از انواع سايش

زوالهاي ناشي عدم كنترل كيفيت

مطالعات موردي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار