آشنايي با تجهيزات كمك ناوبري و الزامات نصب آنها

جايرو كامپس
آشنايي با عملكرد جايرو كامپس
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

رادار آرپا
آشنايي با عملكرد رادارهاي آرپا
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

قطب نماي مغناطيس
آشنايي با عملكرد قطب نماي مغناطيسي
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

سامانه اتوپايلوت
آشنايي با عملكرد سامانه اتوپايلوت
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

سرعت سنج
آشنايي با عملكرد دستگاه سرعت سنج
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV
اکو ساندر ( عمق یاب )
آشنايي با عملكرد دستگاه عمق ياب
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

ECDIS -Electronic Chart Display Information
آشنايي با عملكرد سامانه ECDIS
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

LRIT - Long Range Tracking and Identification
آشنايي با عملكرد سامانه رديابي اتوماتيك راه دور
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV
نشاندهنده زاویه سکان
آشنايي با عملكرد دستگاه نشاندهنده سكان
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

VDR -Voyage Data Recorder
آشنايي با عملكرد دستگاه ضبط کنندهVDR
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

سیستم تکرار کننده صوت
آشنايي با عملكرد سامانه تكرار كننده صوت
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV
گیرنده GPS
آشنايي با عملكرد دستگاه جي پي اس
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

چراغ های ناوبری
آشنايي با چراغهاي ناوبري منصوب در شناورها
آشنايي با يونيت كنترل و محل نصب هلدرها (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

بوق کشتی
آشنايي با عملكرد دستگاه بوق
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV
لامپ علامت دهنده در نور روز
آشنايي با عملكرد چراغ علامت دهنده
آشنايي با قسمتهاي مختلف دستگاه (بلوك دياگرام)
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV
زنگ جلو عرشه کشتی (Forecastle Bell)
آشنايي با عملكرد زنگ
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

پرچم های کشتی ( پرچم های سیگنال )
آشنايي با عملكرد انواع پرچم‌هاي سيگنال
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV
گوه‌ها و هشدار ‌دهنده‌ها
آشنايي با عملكرد انواع پرچم‌هاي سيگنال
الزامات نصب بر اساس قوانین سولاس و استاندارد DNV

دستگاههاي مخابراتي

تعاريف
اهميت ارتباطات راديوئي
سيستم جهاني ايمني و اضطرار دريايي
معرفي


مزاياي سيستم GMDSS
تقسيم بندي مناطق دريائي
تجهيزات مخابراتي شناورها بمنظور انطباق با الزامات GMDSS
تعميرات و نگهداري تجهيزات مخابراتي
تجهيزات

مزاياي سيستم GMDSS
تقسيم بندي مناطق دريائي
تجهيزات مخابراتي شناورها بمنظور انطباق با الزامات GMDSS
تعميرات و نگهداري تجهيزات مخابراتي
تجهيزات
دستگاه VHF &VHF DSC
دستگاه گيرنده NAVTEX
دستگاه MF/HF-DSC
EPIRB
SART
واكي تاكي VHFدستي
سيستم شناسائي اتوماتيك كشتيها(AIS)
گيرنده EGC
*استانداردها و قوانين و مقررات
*استاندارد نصب تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي
*استاندارد نصب آنتن ها
*استاندارد نصب دكل و كابل كشي
*منبع تغذيه
*فيوزها
*قوانين و مقررات عمومي
*مراجع
*اختصارات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار