آشنایی با آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای تندرو (HSC Code)

تاریخچه شناور های تندرو و تدوین آیین نامه

تبیین تعاریف و مفاهیم آیین نامه

تشریح سرفصل های آیین نامه

تشریح کلی الزامات پایداری شناورهای تندرو مطابق با آیین نامه

تشریح کلی الزامات سازه ای شناورهای تندرو مطابق با آیین نامه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار