قوانين و مقررات دريايي

آشنايي با سازمان جهاني دريانوردي IMO

كليات

اهدافIMO

ساختار IMO

ابزار هاي IMO در درياها

(IMO Instruments)

كنوانسيونهاي دريايي

كنوانسيونها

وضعيت الحاق ايران به كنوانسيونهاي دريايي

روش شكل گيري كنوانسيون هاي دريايي

فرق عمده كنوانسيون با ساير ابزارهاي قانوني IMO:

تبعات الحاق و يا عدم الحاق كشورها به يك كنوانسيون:

اهداف و محورهاي اصلي در كنوانسيون ها و دستورالعمل هاي صادره از IMO:

حوزه عمل كنوانسيون هاي دريايي (Application)

کنوانسیون بین المللی جان افراد در دریا SOLAS

مفاد کلی

سازه

تقسیم بندی های فرعی در کشتی ها و تعادل

ماشین آلات و تاسیسات برقی

ساختمان کشتی

حفاظت در مقابل حریق

کشف حریق،اطفاء حریق

تجهیزات و چینش وسایل نجات جان افراد

مخابرات رادیویی

ایمنی ناوبری

حمل کالاهای خطرناک

کنوانسیون بین المللی ممانعت از بروز آلودگی توسط کشتی ‌هاMARPOL

دامنه شمول

قوانین ممانعت از بروز آلودگی توسط مواد نفتی

مقررات و قوانین ممانعت از بروز آلودگی توسط مواد سمی مایع بصورت فلّه

قوانین و مقررات ممانعت از بروز آلودگی در دریا توسط مواد مضر بصورت بسته بندی

قوانین و مقررات ممانعت از بروز آلودگی توسط فاضلاب کشتی ها -قوانین و مقررات ممانعت از بروز آلودگی توسط زباله کشتی‌ها

قوانین و مقررات ممانعت از بروز آلودگی هوا توسط کشتی‌ها

گواهینامه های الزامی کشتی‌ها مطابق کنوانسیون MARPOL

خط شاهین کشتی‌ها

قوانین تعیین خطوط بارگیری

کنوانسیون بین المللی احتراز از تصادم در دریا COLREG

موارد عمومی

قوانین ناوبری و هدایت

چراغهای ناوبری و علائم بصری

سیگنالهای صوتی و نوری

موقعیت و جزییات فنی و تکنیکی چراغها و علائم بصری

جزییات فنی تجهیزات ارسال سیگنالهای صوتی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار