موتورهای ديزل دريايي

هدف :

آشنايي با سيکل ترموديناميکی ديزل و محاسبات مختلف در خصوص بازدهی ها ، مصرف ويژه سوخت و ... ، معرفی ساختمان و قطعات اصلی موتور و وظيفه هريک ، آشنايي با سيستم های مختلف موجود و بکار گرفته شده در ديزل و انتخاب مناسب يک موتور و همچنين ارائه طرحی از يک سيستم راهبری و تعمير و نگهداری نمونه

 آشنایی با نحوه ارزيابی ، سرفصل ها ، منابع و مآخذ ، تاريخچه پيدايش موتور

معرفی نسبت تراکم ، جابجايي موتور در دقيقه ، حجم مرده ، بازدهی حجمی ،  قدرت انديکه ، قدرت ترمزی ، بازدهی مکانيکی و حرارتی ، فشار موثر متوسط ارزش حرارتی و قدرت سوخت 

 توضيح و تشريح سيکل ترموديناميکی اتو ، ديزل و مختلط ،رسم نمودارهای T-S,P-V  بحث پيرامون بازدهی های حرارتی هريک و مقايسه با يکديگر

آشنايي با موتورهای دو زمانه و چهار زمانه ، مقايسه با يکديگر و بررسی نمودارهای تايمينگ و سيکلهای دوزمانه و چهار زمانه

ساختمان و قطعات اصلی موتور

احتراق و انواع محفظه احتراق

سيستم هوارسانی و توربو شارژر و سيستم اگزاست

سيستم خنک کاری

سيستم استارت

سيستم روغنکاری

سيستم سوخت و سوخت رسانی

بحث در خصوص طرز کار گاورنر و انواع گاورنرها

راهبری و تعمير و نگهداری 

جانمايي و نصب  موتورهای اصلی و فرعی در انواع مختلف کشتی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار