آشنایی با قوانین Solas-Marpol-Loadline

کنوانسیون loadline

اهداف کنوانسیون شامل:
کلیات و regulation 1,2,3,4,5,6
معرفی بخش های کلی کنوانسیون با تاکید بربخش های قابل انطباق بر صنایع کشتی سازی نظامی chapterII
آشنایی با قوانین و مقررات تعیین خطوط شاهین بارگیریannex I
ب1- موارد عمومی chapter I-
ب2- آشنایی با شرایط تقریر chapterII –freeboard
condition of assignment of freeboard
regulation 10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25
ب3- آشنایی با قوانین مربوط بهchapter III-freeboard –
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به مناطق(zones &areas)و بازه های زمانی فصلیannex II-(seasonal periods)
کنوانسیون solas

اهداف کنوانسیون
معرفی بخش های مختلفpart I
آشنایی با بخش های مختلف با نگاه تطابق با الزامات،محدودیت ها و اولویت های مرتبط با شناور های نظامی
آشنایی با الزامات ساختمان شامل سازه،دیواره های فرعی،تعادل،ماشین آلات مکانیکی و برقی شناور ها از دیدگاه ایمنیchapterII-1
آشنایی با الزامات ساختمان،شامل تجهیزات ممانعت از بروز حریق،کشف حریق و اطفا حریقchapterII-2
آشنایی با الزامات مربوط به تجهیزات و وسایل نجات در کشتیchapterIII
آشنایی با الزامات مربوط به تجهیزات مخابراتی در کشتیchapter IV
آشنایی با الزامات مربوط به تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری chapter V
اقدامات ایمنی در خصوص شناور های تندروchapter X
کنوانسیون marpol

اهداف کنوانسیون
معرفی بخش های مختلف کنوانسیون(annexes )
مرور بخش های مختلف کنوانسیون با دیدگاه تطابق با الزامات ،محدودیت ها و اولویت های شناور های نظامی
قوانین و مقررات مربوط به ممانعت از بروز آلودگی در دریاها توسط مواد نفتی (annex I)
قوانین و مقررات مربوط به ممانعت از بروز آلودگی در دریاها توسط فاضلاب کشتی ها ( annex IV)
قوانین و مقررات مربوط به ممانعت از بروز آلودگی در دریاها توسط زباله کشتی ها ( annex V)
قوانین و مقررات مربوط به ممانعت از بروز آلودگی هوا

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار