دوره آموزشي MIKE Zero

الف) عنوان کامل دوره

معرفی بسته نرم‌افزار کاربردي MIKE به همراه آموزش مقدماتي ماژول MIKE Zero


ب) معرفي اجمالي دوره آموزشي
بسته نرم‌افزاري MIKE که توسط موسسه هيدروليک دانمارک (DHI) طراحي و ارائه شده داراي قدمتي بيش از يک دهه مي‌باشد. اين بسته نرم‌افزاري دربرگيرنده مجموعه‌اي از مدل‌هاي المان محدوده بوده که در زمينه مهندسي سواحل، بنادر، هيدروليک، مهندسي رودخانه و سازه‌هاي دريايي کاربردي مي‌باشد. نرم‌افزار MIKE داراي زير مدل‌ها و يا به اصطلاح ماژول‌هايی (Module) است که هريک از آنها براي مدلسازي محيط‌هاي يک‌بعدي (MIKE 11)، دوبعدي (MIKE 21)، سه بعدي (MIKE 3) و مدلسازي رسوب‌گذاري سواحل و تغييرات نوار ساحلي (Litpack) مناسب و کاربردي مي‌باشند.

براي ايجاد فايل‌هاي ورودي (input data)، تعريف شرايط مرزي (Boundary Condition)، و همچنين پس پردازش داده‌هاي خروجي حاصل از هريک ماژول‌ها (post Processing Analysis)، DHI بسته‌اي را تحت عنوان MIKE Zero تعريف نموده است. اين بسته نرم‌افزاري در واقع پايه و اساس مدلسازي در ساير ماژول‌هاي مايک را فراهم مي‌آورد.

يادگيري و تسلط بر اين بخش به مهندسان و مدلسازاني که در آينده با سيار ماژول‌هاي کاربردي مايک سر و کار دارند کمک مي‌نمايد که اولاً فرآيند مدلسازي و ايجاد بستر ورودي آن را با سرعت و دقت بالاتري انجام داده و ثانياً داده‌هاي خروجي را به نحو مقتضي پردازش نموده و خروجي‌هاي کاربردي و گرافيکي مناسبي از آنها توليد نمايند. بنابراین این دوره پیش‌نیاز سایر دوره‌های درنظر گرفته شده برای آموزش نرم‌افزار MIKE می‌باشد.


ج) سرفصل­هاي دوره

شماره فصل
سرفصل اصلي
سرفصل فرعي
مدت (ساعت)
فصل اولفصل دوم


فصل سوم


فصل چهارمفصل پنجم
فصل ششم


آشنايي با MIKEمعرفي MIKE Zero


معرفي ابزار
Mesh Generator

معرفي ابزار Plot Composer


توليد فايل‌هاي ورودي و شرايط مرزيجمع‌بندي دوره
ü معرفي الگوريتم نرم‌افزار MIKE به صورت کلي
ü ارائه تصويري کلي از کاربردها، برتري‌ها و کارکرد MIKE DHI
ü مروري بر ماژول‌هاي کاربردي MIKE و معرفي تعدادي از کاربردي‌ترين زيرشاخه‌هاي اين نرم‌افزار
o معرفي کارکرد MIKE Zero
o معرفي زيرمجموعه‌هاي MIKE Zero به همراه کاربرد آنها

§ ارائه اهميت اين ماژول کاربردي در ساير ماژول‌هاي مايک (به خصوص MIKE 21)
§ تشريح ساختار منوها و زير منوهاي اصلي و نحوه کار با آنها
§ تشريح کار با ابزارهاي ويرايشي و تعريف مش‌بندي صحيح و بهينه براي مدلسازي
§ ارائه يک مثال کاربردي

v معرفي کاربرد اين بخش براي ترسيم خروجي‌ها
v تشريح نحوه کار با اين ابزار جهت ترسيم و توليد خروجي‌هاي گرافيکي

Ø نحوه توليد سري زماني با ابزار Time Series
Ø نحوه توليد پروفيل و شرايط مرزي خطي با ابزار Profile Series
Ø نحوه توليد شبکه‌ها و محيط‌هاي دوبعدي با ابزارهاي
Data manager و Grid Series

مروري بر مطالب ارائه شده و دسته‌بندي ماژول‌ها براساس درجه اهميت و کاربرد
5/0
5/0
2

5/0
3

5/0

2
2

5/1

5/0
3


3
3
6


2

مجموع:
30

 

د) مثال­هاي کاربردي
با توجه به اينکه چنين دوره‌اي در هيچ يک موسسات و آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي با اين جزئيات برگزار نشده است، بنابراين وجه تمايز اصلي آن برگزاري براي اولين بار مي‌باشد. ضمن آنکه اين دوره پايه‌اي براي ساير ابزارهاي کاربردي مايک مي‌باشد.

ه) مخاطبين دوره

کليه دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي که در زمينه سازه‌هاي دريايي، مهندسي سواحل و بنادر، مهندسي آب (به خصوص گرايش هيدروليک)، مهندسي رودخانه، مهندسي سازه‌هاي هيدروليکي، فيزيک دريا و علوم دريايي فعال مي‌باشند.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار