طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا – قسمت دوم

بخش اول :  مبانی طراحی هیدرولیکی شبکه و تعیین هدرهای جمع آوری و تخلیه به مشعل سوزا

محاسبات هیدرولیک خطوط ورودی شیرهای اطمینان

معیارهای طراحی هیدرولیک شبکه (خروجی شیرهای اطمینان)

روش ایزوترمال

روش آدیاباتیک

طراحی جداساز گاز- مایع

طراحی Seal Drum

بخش دوم:   نرم افزار FLARENET

معرفی نرم افزار FlareNet  و شرح قابلیت های آن

آشنایی با محیط نرم افزار و کار با نوار ابزار

آشنایی با متدهای حل شبکه توسط برنامه

ایجاد ساختار شبکه تخلیه به مشعل

وارد نمودن داده های ورودی و Run کردن شبکه

آنالیز نتایج خروجی از نرم افزار FlareNet

جداول

نمودارها

گزارش گیری و چاپ گزارش

تعریف مساله نمونه و حل قدم به قدم با نرم افزار FlareNet

بخش سوم : طراحی مشعل سوزا

کاربرد انواع مختلف مشعل های سوزا

آشنایی با جزئیات مکانیکی مشعل

طراحی مشعل بر اساس محاسبات تشعشع

طراحی مشعل بر اساس محاسبات نشر

توضیح نرم افزار FlareSim

توضیح نرم افزار SCREEN3

 

بخش چهارم : مبانی طراحی سیستم های Emergency Depressuring

Emergency Isolation Philosophy

Pumps                   

Compressors

Vessels

BlowDown Valves

Emergency Contingencies

Fire

Non-Fire (Cold, Spurious)

Determination of MDMT

Sectioning of Process Systems (Depressurizing Zone)

Depressurizing Design Considerations

Recommended Sequence of Calculation

Depressuring of vessels containing only Gas (Gas Expansion

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار