دوره آموزشی روشهای جداسازی و شناسایی در شیمی آلی

 روشهای جداسازی و شناسایی در شیمی آلی

مواد آلی و اهمیت جداسازی آنها در صنعت

کروماتوگرافی گاز و مایع

 جذب سطحی

شناورسازی

 روشهای

Purge and Trap

تقطیر و جذب 

استخراج

تعویض یونی 

روشهای غشایی

 انواع روشهای دستگاهی برای شناسایی مواد آلی ( استفاده از امواج مادون قرمز- امواج ایکس و ماوراء بنفش – آنالیز رامان – رزونانس مغناطیسی هسته)

میکروسکوپ های الکترونی

DLS

الکتروفورز

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار