دوره آموزشی کاربرد کاتالیزور در صنعت پلیمرها

معرفی انواع کاتالیزور مورد استفاده در سنتز پلیمرها

پارامترهای موثر برانتخاب کاتالیزور مناسب

مباحث ساختاری و مکانیزم عملکرد کاتالیزور 

بررسی اثر کاتالیزور بر خواص نهایی در پلیمرهای مختلف

تکنیک های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد افزودنی های پلیمری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار