دوره آموزشی شبيه سازي جريان هاي چندفازي توسط نرم افزار Pipesim (مقدماتي)

آشنايي کلی با محيط Pipesim و بخش های مختلف آن
شبيه سازي خطوط لوله تك فازي
مدل سيال Black Oil و Compositional
شبيه سازي خطوط لوله نفتي با استفاده از مدل Black Oil
آناليز حساسيت و آناليز سيستم
شبيه سازي چاههاي نفتي و استفاده از آناليز گره اي براي تحليل شرايط توليد
شبيه سازي خطوط لوله گازي با استفاده از مدل Compositional
شبيه سازي خط لوله چند فازي و بررسي پديده Hydrodynamic Slugging
شبيه سازي خط لوله چند فازي و بررسي پديده هيدرات
شبيه سازي شبكه ها
استفاده از مدل هاي Pipesim در نرم افزار HYSYS

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار