دوره آموزشی بهینه سازی فرایندهای شیمیایی

مقدمه ای بر بهینه سازی
دسته بندی تکنیک های بهینه سازی
بهینه سازی خطی
بهینه سازی غیر خطی تک متغیره
بهینه سازی غیر خطی چند متغیره نا مقید
بهینه سازی غیر خطی چند متغیره مقید
بهینه سازی دینامیک
MINLP
روش های جدید در بهینه سازی
بهینه سازی با کمک نرم افزار مطلب
کاربردهای بهینه سازی در طراحی و عملیات فرایندهای شیمیایی
بهینه سازی فرایند های شیمیایی به همراه جریان های برگشتی
ترکیب شبیه سازی و بهینه سازی در فرایندهای شیمیایی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار